e-Akta, kadry i dokumentacja pracownicza

eAkta - przechowywanie dokumentow pracowniczych
open Bee - certyfikowany partner

e-Akta

Skróć okres przechowywania dokumentów pracowniczych!

skuteczne rozwiązanie do zarządzania dokumentami i informacjami w firmie zgodnie z ich czasem przechowywania

* Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Nicesoft e-Akta to przede wszystkim:

 • dostępność dokumentów wyłącznie dla osób uprawnionych,
 • ochrona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem,
 • zapewnienia pełnej informacji umożliwiającej każdorazową identyfikację osób, danych i operacji, będących częścią archiwizacji i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zastosowanie metod i środków ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana,
 • integracja ze wskazanym przez dostawcę systemem backup przechowywania pełnych, cyklicznie aktualizowanych kopii zapasowych gromadzonej dokumentacji,
 • gotowe, wybrane formularze oraz wzory dokumentów umożliwiające podpis oraz archiwizację bezpośrednio z urządzenia mobilnego bez konieczności wydruku.

Bezpieczeństwo

Nicesoft e-Akta posiada elastyczny system uprawnień, które wynikają bezpośrednio z grup oraz ról, do których przypisani są użytkownicy. Integracja z Active Directory i uzupełnienie listy uprawnień.

Dostęp do danych przechowywanych w repozytorium jest możliwy wyłącznie przez klienta webowego lub mobilnego. Informacje oraz metadane opisujące dokumenty, przechowywane są w bazie danych.

Pliki (skany, pliki komputerowe, maile) przechowywane są na dysku serwera.

Repozytorium danych może zostać zaszyfrowane, co chroni dane przed odczytem osób niepowołanych, nawet w przypadku posiadania przez nich bezpośredniego dostępu do repozytorium.

System posiada własny moduł autoryzacji użytkowników, nie wymaga zakupu dodatkowych licencji systemów operacyjnych oraz baz danych.

Nie obciąża zasobów sprzętowych.

Zaawansowane funkcje umożliwiają spełnienie wymagań biznesowych każdej organizacji, co w połączeniu z prostotą użytkowania oraz elastycznym modelem licencyjnym, czynią go doskonałym sposobem na organizację dokumentów kadrowych i pracowniczych.

Nicesoft e-Akta

to przemyślana, wdrażana koncepcja, skuteczne rozwiązanie do zarządzania dokumentami i informacjami w firmie zgodnie z ich czasem przechowywania.

eAkta - znak wodny

Skróć okres przechowywania dokumentów pracowniczych!

Dokumenty są otwierane w archiwum z wykorzystaniem wbudowanej przeglądarki, oznaczającej pliki znakiem wodnym.

Bezpośredni zapis wprowadzanych dokumentów w dowolnym formacie. Wbudowany kreator formularzy dokumentów pozwala na przygotowywanie szablonów często używanych pism. Pola właściwości uzupełniają się automatycznie po wypełnieniu formatki metadanych.

Zarządzanie terminami wspomaga dotrzymywanie określonych ustawowo okresów przechowywania.

Z jednej strony możliwe jest zdefiniowanie globalnego okresu retencji dla publikacji, podczas którego wszystkie jej dane podlegają automatycznej ochronie. Z drugiej strony możliwe jest przydzielenie każdemu plikowi indywidualnego okresu retencji przez wiodącą aplikację.

Nicesoft e-Akta obsługuje wszystkie popularne przeglądarki internetowe oraz systemy operacyjne.

Przeglądaj dokumenty, odnajduj informacje, pracuj z systemem Nicesoft e-Akta gdziekolwiek jesteś, na dowolnym urządzeniu jak komputer (Windows, Linux, MAC), telefon i tablet (Windows Mobile, Android, iOS) czy przez przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Safari, FireFox, Chrome).

Historia zmian w pełni odzwierciedla wszystkie czynności wykonywane w Nicesoft e-Akta.

Pełna kontrola nad dokumentami, plikami danymi dzięki funkcji śledzenia zmian. Audyt modyfikacji zawierający okres zmian i osobę odpowiedzialną. Bezpieczne usuwanie i niszczenie archiwizowanych danych przez uprawnionych użytkowników.

eAkta - Nicesoft dokumenty pracownicze
 • Zaawansowana platforma zarządzania treściami i danymi

  Automatycznie opisuj i kategoryzuj dokumenty księgowe, poczty przychodzącej i wychodzącej. Importuj dokumenty z dowolnych źródeł.
  Pobieraj pliki z folderów, pobieraj wiadomości email ze skrzynek pocztowych poprzez protokoły IMAP i POP3.
 • Nieograniczone możliwości integracji z dowolnymi systemami zewnętrznymi

  Wykorzystaj zapytania SQL, import i export danych do plików XLS, CSV itp. Gotowe moduły do popularnych systemów księgowych: Comarch Optima, Sage Symfonia, InsERT, inne.
 • Nieograniczone możliwości w tworzeniu oraz rozwijaniu dedykowanych funkcjonalności w ramach ustalonych obszarów funkcjonowania firmy i procesów biznesowych.

Nicesoft e-Akta

to sprawne archiwizowanie, wyszukiwanie i zarządzanie treścią z dowolnych urządzeń stacjonarnych i mobilnych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa oraz wzrostu efektywności codziennych obowiązków!