Pokaż niżej

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

+48 12 446 69 15

biuro@nicesoft.pl

Kompleksowy zakres rozwiązań oraz usług IT

Naszą firmę tworzy zespół pasjonatów IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów informatycznych w różnych dziedzinach. Skupiamy się nie tylko na zapewnieniu ciągłości działania oraz bieżącym wsparciu Klienta, ale także na automatyzowaniu procesów biznesowych oraz ochronie infrastruktury krytycznej.

Dzięki temu, redukujemy koszty oraz optymalizujemy obszary związane z wykorzystaniem zasobów ludzkich czy też parków maszynowych.

Specjaliści Nicesoft Sp. z o.o. od lat wspierają partnerów biznesowych w obszarze informatycznym.

Wybierając naszą obsługę, możesz skoncentrować zasoby ludzkie i materialne na swojej głównej działalności, co przełoży się na wzrost i rozwój firmy oraz konkretne zyski. Nasze kompetencje w zakresie Outsourcingu poparte zostały ponad 10-letnim doświadczeniem oraz dziesiątkami projektów, głównie dla firm z sektora produkcyjnego, finansowego oraz branż pokrewnych.

Czytaj więcej

Nicesoft usługi informatyczne IT

Zakres obsługi

BIURO

 • Infrastruktura IT: serwery, komputery, licencje
 • Strony www, pozycjonowanie
 • CRM: sprzedaż, klienci
 • Help desk: serwisy, reklamacje
 • Bezpieczeństwo: CCTV, SSWIN, PPOŻ, SKD
 • ERP: finasne, księgowość, kadry, płace

PRODUKCJA

 • Planowanie: zlecenia, czas pracy
 • Automatyzacja procesów: kody kreskowe, elektroniczne karty zleceń, eliminacja przestoi, przezbrojeń
 • Efektywność: wskaźniki dot. zasobów ludzkich i maszyn
 • Optymalizacja
 • Ciągłość działania

MAGAZYN

 • Planowanie zakupów
 • Znakowanie
 • Gospodarka magazynowa, składowanie
 • Inwentaryzacja, braki
 • Przyjęcia, wydania działania
 • Transport

BIZNES

 • Systemy dla pracy grupowej: ECM, DMS, OCR, DataCapture, Intranet, Ekstranet
 • Poprawa efektywności procesów
 • Audyty bezpieczeństwa informacji
 • Kompleksowa informatyzacja
 • Zabezpieczanie oraz akceleracja aplikacji Webowych

Obszary działalności

1.ANALIZA

- Infrastruktura IT - Strona www - Bezpieczeństwo - Gospodarka magazynowa - Zasoby ludzkie, planowanie - Efektywność pracy maszyn - Efektywność pracy ludzi - CRM - ERP - Transport

2.PROJEKT

- Plan inwestycyjny
- Kosztorys
- Specyfikacja Systemu

3.UTRZYMANIE

- Ciągłość działania
- Backup danych
- Help desk
- Optymalizacja

4.WDROŻENIE

- Zarządzanie infrastrukturą IT
- Koordynacja projektów
- Nadzór wdrożeniowy
- Odbiory, wsparcie

Korzyści dla Twojej firmy

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Outsourcing IT pozwala zorganizować infrastrukturę IT opartą na efektywności, optymalizacji procesów wewnętrznych oraz zidentyfikować elementy, które utrudniają działalność i generują straty finansowe.

SZEROKI ZAKRES SPECJALISTÓW

Gwarantujemy Ci dostęp do najlepszych specjalistów z różnych dziedzin, z bogatym i zróżnicowanym poziomem wiedzy. Korzystasz z odpowiednich zasobów, w zależności od zapotrzebowania.

GWARANCJA

W przeciwieństwie do klasycznego zatrudnienia, gdzie kodeks pracy reguluje odpowiedzialność pracownika za jego pracę, to my bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje usługi i dajemy na nie gwarancję jakości.

SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA

Oferujemy Ci najwyższą jakość usług, poprzez zdefiniowanie gwarantowanych czasów reakcji i obsługi, zapewniając jednocześnie możliwość pomiaru poziomu usług.

SKUPIENIE SIĘ NA BIZNESIE

Współpracując z nami, przenosisz pełną odpowiedzialność za infrastrukturę oraz procesy informatyczne w Twojej firmie. Możesz skupić się na tym, co jest najważniejsze - czyli „core bussines” Twojej firmy.

ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Outsourcing IT pozwala całkowicie wyeliminować przestoje w usługach (dni wolne, brak personelu, know-how wewnętrznego IT). W zamian otrzymujesz bezpieczeństwo i ciągłość niezbędnego procesu biznesowego.

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA BUDŻETU IT

Outsourcing IT to strategiczna decyzja dotycząca zarządzania. Niezależnie od funkcji w firmie, możesz osiągnąć wyznaczone cele poprzez dostosowanie strategii do celów biznesowych.

SKALOWALNOŚĆ

Wdrożenie metodologii rozwoju IT sprawdza się zarówno w małych i średnich firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Pakiety usług IT są tak skonstruowane, aby zapewnić szybką reakcję na zmiany zachodzące na rynku lub w Twojej firmie.